Voor deze aquarel van twee mooie Japanse vrouwen dook ik in het werk van opnieuw zo’n grootheid, Kikugawa Eizan. Ook deze aquarel is mijn persoonlijke interpretatie van de houtsnede. Want de oorspronkelijke prent laat er geen misverstand over bestaan dat deze twee schonen schuilen voor de regen. Ik gun ze in mijn aquarel ook de optie de parasol te benutten tegen een iets te felle zon.

Kikugawa Eizan

Ik vond Eizan een mooie keuze na de ‘Vrouw op de veranda‘ van Kitagawa Utamaro. Want, zoals onder meer op Wikipedia is te lezen, Eizan geldt als de beste van de volgers van Utamaro. Eizan leefde van 1787 tot 1867. Hij keek eerst goed naar het werk van zijn vader, ook kunstenaar, maar ging toen zijn eigen weg. Op latere leeftijd liet hij de prentkunst achter zich en koos voor schilderen. Zijn ‘Two young beautiful women sheltering from a spring shower’ is typerend voor de elegantie in zijn werk. Voor mij passen zijn ‘schuilende vrouwen’ mooi in de periode tussen de werkelijk klassieke Japanse prenten en de modernen. 

Deze aquarel is mijn eerste interpretatie van een prent van Eizan. Naar de genoemde Utamaro heb ik wel meer prenten gemaakt. Blij ben ik bijvoorbeeld met de bewust heel precieze aquarel van zijn vermaarde ‘Pair of Lovers’. Deze aquarel heeft een ereplaats in de slaapkamer…

A Pair of Lovers, 1788